Algemene voorwaarden

Prijs
Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW. De betaling van het gehuurde materiaal gebeurt contant bij levering. Voor de levering van springkastelen zijn afstanden ≤15 km (enkele rit rond Paal) gratis. Voor verdere afstanden worden er kosten aangerekend van 0,25 euro per km (heen en terug, voor levering en ophaling).

Bij het huren van een springkasteel wordt er 100 euro waarborg aangerekend.


Levering en plaatsing
Springkastelen zullen steeds door ons geleverd en geplaatst worden. Bij de opbouw en afbraak vragen we om minstens 1 helper te voorzien. De plaatsing van een springkasteel mag niet op een oneffen terrein (vb. steenslag) Rondom het kasteel moet een vrije ruimte voorzien worden van min. 1m; achter het kasteel min. 2m voor de blower.

In geval van laattijdige levering kan de klant geen schadevergoeding eisen van de verhuurder.


Stroom
Bij het huren van een springkasteel moet er een verlengkabel en een stopcontact (220V) aanwezig zijn.


Annulatie
Annuleren kan gratis tot 4 uur voor het afgesproken leveringsuur.

Bij annuleren binnen 4 uur voor levering wordt een kostprijs van 25 euro aangerekend + km-vergoeding.

Gratis annuleren kan bij zeer slechte weersomstandigheden.


Schade
De huurder gaat akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Hij is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal ten gevolge van verkeerd gebruik. Alle schade, buiten de normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen worden doorgerekend aan de huurder.


Ongevallen
De huurder is verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook.

Tip: U kan als huurder een extra verzekering afsluiten bij uw verzekeringsagent.


Wat moet en wat mag er niet
De verhuurde materialen mogen in geen geval verder verhuurd worden.

Bij het huren van een springkasteel:

  • Het kasteel niet met schoenen betreden.
  • Geen eten, drinken, huisdieren, speelgoed, … op het springkasteel.
  • Niet op de muren klimmen.
  • Er moet toezicht zijn van minstens één volwassene.
  • Nooit de stekker uittrekken terwijl er nog op het springkasteel gesprongen wordt.
  • De toevoerbuis tot de blower moet steeds gestrekt liggen om oververhitting te voorkomen.


Weersomstandigheden
Het springkasteel moet gedurende de volledige huurperiode opgeblazen blijven (tenzij anders afgesproken), ook bij regen.

De blower nooit afdekken!

Zorg dat de blower en de elektrische kabels op een droge plaats liggen.

Enkel bij hevige rukwinden en/of onweer moet het kasteel worden afgelaten:
De stroom uitschakelen, de muren naar binnen plooien en vervolgens het springkasteel dubbelvouwen en eventueel extra afdekken met een dekzeil zodat er niet te veel water kan inlopen. Indien het toch open in de regen blijft liggen, sijpelt het water in het binnenste en ontstaat er schade die de huurder dient te betalen.

Na het stormweer moet het kasteel weer worden opgeblazen zodat het kan drogen.

Facebook

Find us on Facebook

Promo

Bent u in het bezit van een flyer van ons? Dan krijgt u €5,00 korting bij de reservatie van een springkasteel.

© 2015 Paal Springt - All rights reserved